ViuTV Live 飲食節目 《今晚趁熱食》:澳洲和牛精修胸肉M7-M8

Viutv又黎介紹我地既高級食材 ,呢次係澳洲和牛精修胸肉M7-M8 🇦🇺 🐂🐂 和牛油香,口感不柴軟硬適中,香氣濃郁 另外想提提大家我地跑馬地黃泥涌街市亦有分店,適合住港島區既Fans黎購買,就唔需要山長水遠出黎九龍區喇!…

Ready to Cook 「自家扒房 Home Made Steak」發佈於 2020年7月30日 星期四