TVB <東張西望> :如何保存蔬菜和凍肉

😷😷疫情一浪接一浪湧現,市民多選擇購入大量食材保存在家以減少外出。 究竟點樣保存凍肉🍖🍖及新鮮蔬果🥬🥒先至確保安全又衛生? 老闆Benny就親自教授點樣處理儲存先最好,更會利用封門柳煮齊炒、煎、蒸一肉三味既餸菜!!🎁♥️ #凍肉 #封門柳 #Readytocook #幫助大家 #共同抗疫 #不同媒體搵得我哋好密 #渠道唔重要最緊要幫到大家

Ready to Cook 「自家扒房 Home Made Steak」發佈於 2020年8月13日 星期四